0
0942600385709380255714

نمونه کارها

۱٫ پروژه نصب و راه اندازی BRAS.برای ADSL.مخابرات استان مازندران – ۱۳۹۱
۲٫ پروژه طراحی شبکه ارتباطی خونه به خونه – ۱۳۹۱
۳٫ طراحی و اجرا ی شبکه فدراسیون هنر های رزمی کشور -۱۳۹۲
۴٫ سرویس اینترنت Hotspot.همه نمایشگاه های برگزار شده توسط وزارت صنعت و معدن در مصلی بابل
۵٫ طراحی و نصب و راه اندازی ADSL.وشبکه ۴ مرکز مخابراتی بابل -۱۳۸۸
۶٫ طراحی و نصب و راه اندازی شبکه داخلی و اینترنت وایرلس و VOP.شرکت زرخاک شمال -۱۳۹۲
۷٫ نصب و راه اندازی اینترنت وایرلس شرکت خوشگوار -۱۳۹۴
۸٫ نصب و راه اندازی اینترنت وایرلس شرکت ایستک -۱۳۹۴
۹٫ نصب و راه اندازی اینترنت وایرلس شرکت پارس خزر – ۱۳۹۵
۱۰٫ آموزش و ایجاد کارگاه فنی شبکه با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی – از ۱۳۹۲
۱۱٫ طراحی نصب و راه اندازی شبکه داخلی مبتنی ADSL.و اینترنت وایرلس برای ۲۳ مجتمع ۲۴ واحدی و ۴۸ واحدی در مناطق مختلف تهران – از سال ۱۳۸۹
۱۲٫ طراحی و نصب و راه اندازی شبکه داخلی و اینترنت وایرلس شهرک منصور کنده -۱۳۹۵
۱۳٫ طراحی شبکه داخلی اینترنت و اینترنت وایرلس و فیبر اداره آموزش و پرورش با بل شامل Client 197.-از ۱۳۹۲
۱۴٫ طراحی شبکه داخلی اینترنت و اینترانت و سرویس ADSL.کل مدارس بابل شامل ۳۲۰ مدرسه از سال ۱۳۸۹
۱۵٫ طراحی و نصب و راه اندازی شبکه داخلی اینترنت وVOIP.شرکت پیچکوبان -۱۳۸۸
۱۶٫ سرویس اینترنت بر بستر Wireless.صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال
۱۷٫ سرویس اینترنت و اینترانت بر بسترWireless.برای سرویس دهیVOIP.به شرکت دوران -۱۳۹۲
۱۸٫ مشاوره و طراحی و نصب وراه اندازی شبکه داخلی اینترنت و اینترنت وایرلس و VPLS و VOIP.شرکت امیر منصور ریاذآآریا برای ۷ نقطه از کشور و اتصال به دفتر مرکزی – ۱۳۸۶ – ۱۳۸۸
۱۹٫ مشاوره و طراحی و نصب شبکه داخلی اینترنت وایرلس و VOIP.و سرویس NGN شهرک ۱۰۰۰ واحدی محمودآباد
۲۰٫ نصب و راه اندازی اینترنت وایرلس شرکت پخش بهروز نیک – محصولات بهروز – ۱۳۹۵
۲۱٫ و…………